Event

โอกาสมาถึงแล้ว! กับการประกวดออกแบบสกิน Miss RoV Design Contest

ผู้เข้ารอบ 10 ท่าน มีสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติ

RoV กลับมาพร้อมกับโครงการประกวดออกแบบสกิน “Miss RoV Design Contest” ค้นหา 10 นักออกแบบสกินชาวไทย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติร่วมกับเวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า อินโดนีเซีย มาเลซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาท

ในการแข่งขันครั้งนี้ มีเหล่าฮีโร่ให้เลือกออกแบบทั้งสิ้น 4 ตัวละคร ได้แก่ Liliana, Qi, Tel’Annas และ Yena โดยฮีโร่ทั้ง 4 เป็นฮีโร่สาวที่ได้รับการโหวตสูงสุดในแต่ละประเทศ ผู้เข้าแข่งขันสามารถออกแบบสกินได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อกำหนดของรูปแบบสกิน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 5 มกราคม พ.ศ. 2563 (เวลา 23.59 น.) ทาง missrovdesigncontest@gmail.com

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 • การประกวดจะเป็นรูปแบบรายบุคคลเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้เข้าร่วมกิจกรรมก่อน

กติกาในการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน

 1. ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่บริษัทกำหนดไว้อย่างถูกต้อง พร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล missrovdesigncontest@gmail.com ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 (เวลา 23:59 น.) โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า [Miss RoV]_ชื่อผลงาน
 2. เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน โดยให้แนบมาในอีเมลเดียวกันกับผลงานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
 3. ผู้สมัครสามารถออกแบบสกินได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบของสกิน โดยสกินที่ถูกออกแบบจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อ อย่างครบถ้วนดังต่อไปนี้         
  – ออกแบบสกินแสดงถึงอัตลักษณ์ของ Hero ในเกม RoV
 4. มีที่มาของสกินที่แสดงออกหรือสื่อสารถึง Concept ที่ผู้ออกแบบวางไว้อย่างชัดเจน
 5. ผู้สมัครจะต้องเลือกออกแบบสกินของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยผลงานสกินที่ออกแบบ จะต้องแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง และเครื่องประดับของตัวละครอย่างชัดเจน โดยฮีโร่ที่ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกมาใช้ในการออกแบบสกินมีทั้งสิ้น 4 ตัว ซึ่งได้แก่ Yena Liliana Tel’Annas และ Qi
 6. สกินที่ผู้เข้าร่วมออกแบบจะต้องมีความแตกต่างจากชุดดั้งเดิมของตัวละคร อาทิ สีผม เครื่องแต่งกาย หรือ อาวุธ และจะต้องออกแบบเอฟเฟกต์สกิลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับตัวละครนั้น ๆ ภายใต้ Concept ที่ผู้ออกแบบวางไว้
 7. ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อ สกิน เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังฤษ พร้อมอธิบายที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 8. ส่งผลงานมาที่ missrovdesigncontest@gmail.com โดยสกินที่ส่งต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์รูป พื้นหลังสีขาว หรือ พื้นหลังที่กำหนด โดยมีสกุลเป็น jpeg ขนาดไม่เกิน 2 mb ความคมชัด 350 dpi ขนาด A4 แนวนอน (กว้าง 297 มม x ยาว 210 มม) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 ตามที่กำหนดดังนี้
  – ไฟล์ที่ 1 ภาพจัดวางฮีโร่บนพื้นหลัง
  – ไฟล์ที่ 2 มุมมองของฮีโร่ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านหน้า 2. ด้านหลัง 3. ด้านซ้าย 4. ด้านขวา
  – ไฟล์ที่ 3 ส่วนเสริมของฮีโร่ ประกอบด้วย 1. ใบหน้าตรงของฮีโร่ 2. อุปกรณ์และเครื่องประดับ 3. เอฟเฟกต์สกิล
  *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage : Garena RoV Thailand
 9. ผู้ที่เข้ารอบเป็นตัวแทนประเทศไทย 10 คนสุดท้าย จะต้องส่งผลงานเพิ่มเติมเป็น ไฟล์ .PSD ที่แยก Layer ระหว่าง ฉากหลัง และ ตัวละคร โดยมีความละเอียด 350 dpi, ขนาด A4 แนวตั้ง (กว้าง 210 มม x สูง 297 มม) โหมดสี RGB มาให้กับบริษัทเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 10. ข้อจำกัดสิทธิ: ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน (1 ตัวละคร) เท่านั้น สำหรับผลงานที่เคยผ่านเข้ารอบ 10 สุดท้ายในการประกวด RoV Design Contest หัวข้อ “ สกินไทย หัวใจแครี่” ผู้เข้าประกวดไม่สามารถส่งผลงานดังกล่าวเข้าแข่งขันได้ในการประกวดครั้งนี้
 11. ผลงานที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ จะไม่ถูกพิจารณา และ ถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้ทันที
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • มีลักษณะไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือ ลบหลู่สถาบันต่าง ๆ
 • มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย จารีต ประเพณี ศีลธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม
 • มีลักษณะที่คณะกรรมการตัดสินว่าไม่เหมาะสม
 • เป็นผลงานที่ถูกทำซ้ำ/ดัดแปลงหรือเป็นผลงานที่กำลังจะ/ถูกเผยแพร่
 1. หากคณะกรรมการตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานนั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกคนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในการรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้หากผลงานนั้นได้ถูกตัดสินให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวด ผลการตัดสินนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะและถูกยกเลิกในทันที และเจ้าของผลงานจะต้องคืนเงินรางวัลทั้งหมดให้กับบริษัทฯทันทีพร้อมทั้งรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 2. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้ผ่านเข้ารอบตัวแทนประเทศไทย 10 คนสุดท้าย ผู้สมัครตกลงให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทมีสิทธินำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม
 3. บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนร่วมกับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการออกแบบผลงาน
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 5. ผู้สมัครตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เอกสาร ข้อมูล การติดต่อ การประชุมหารือ การดำเนินการ (“ข้อมูลความลับ”) ระหว่างผู้สมัครและบริษัทฯ เป็นความลับทั้งหมด ผู้สมัครจะต้องรักษาและเก็บไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลลับให้แก่บุคคลที่สามหรือคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อสัญญานี้ ผู้ให้การสนับสนุนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลาโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือได้รับความยินยอมก่อน
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ เสียง วิดีโอ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนได้ ไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยะเวลา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผลการตัดสินผู้ชนะโดยคณะกรรมการจาก Garena RoV Thailand จะประกาศผลใน Facebook : Garena RoV Thailand

เกณฑ์การตัดสิน

รอบคัดเลือก 20 คนสุดท้าย :

 1. ความสวยงาม (30 คะแนน)
 2. ความประณีต ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของผลงานโดยรวม (15 คะแนน)
 3. ความเข้ากันขององค์ประกอบสกิน และเอฟเฟกต์สกิล (10 คะแนน)
 4. สกินมีความเหมาะสมได้สัดส่วน (5 คะแนน)
 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
 6. ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบสกิน (20 คะแนน)
 7. เป็นการออกแบบที่แปลกใหม่ และสื่อถึง Concept ชัดเจน (10 คะแนน)
 8. ความสอดคล้องของสกินตามเนื้อหาที่กำหนด (40 คะแนน)
 9. ภาพรวมของผลงานตรงตามโจทย์ที่กำหนด  (20 คะแนน)
 10. เป็นการออกแบบที่สะท้อนถึง Concept อย่างชัดเจน และมีความสอดคล้องกับเรื่องราว / ประวัติความเป็นมาของฮีโร่  (20 คะแนน)

รอบคัดเลือก 10 คนสุดท้าย :

 • คัดเลือก 10 คนสุดท้ายผ่านการโหวตผ่าน Google Form ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 – 13 มกราคม พ.ศ. 2563  (เวลา 23:59 น.)

รอบตัดสิน :

 • ผู้ที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย เพื่อแข่งขันกับนานาชาติ สำหรับเงื่อนไขและวันเวลาของรอบตัดสิน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้กับผู้ผ่านเข้ารอบในลำดับต่อไป

รางวัล

 • หากผู้เข้าการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Miss RoV Design Contest ระดับนานาชาติ (แข่งขันร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากประเทศเวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า และ ID-MSP) จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัวแทนประเทศไทย 10 คนสุดท้าย จะได้รับคูปองในเกม คนละ 500 คูปอง (500 บาท)

หมายเหตุ :

 • ของรางวัลจะส่งให้ผู้ชนะรางวัลภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศผลการแข่งขัน
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตาม คำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัลทางบริษัทฯ

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงาน : 12 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563
 • เปิดโหวตผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย : 10 ม.ค. – 13 ม.ค. 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://support.garena.in.th/game/Garena_RoV

Tags
Show More

BlacKKaT

ความสุขของการเขียน คือคนอ่านสนุกไปกับมัน ^^
Close
Close