eSport

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ต เข้าร่วมทดสอบฝีมือเพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30

เนื่องด้วยมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้ โดยมีนักกีฬาจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จาก 540 รายการ ใน 59 กีฬาซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กีฬาอีสปอร์ต ที่ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันแบบเป็นทางการเป็นครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์

สำหรับการแข่งขัน กีฬาอีสปอร์ต ที่จะเกิดขึ้นในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 มีการแข่งขันกันทั้งหมด 5 ประเภทเกมคือ

 • DOTA 2 (PC) ประเภททีม
 • STARCRAFT 2 (PC) ประเภทเดี่ยว
 • ARENA OF VALOR (AOV) หรือประเทศไทยใช้ชื่อว่า ROV (MOBILE) ประเภททีม
 • MOBILE LEGENDS (MOBILE) ประเภททีม
 • TEKKEN 7 (CONSOLE) ประเภทเดี่ยว

โดยการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในครั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก การกีฬาแห่งประเภทไทย (กกท.) ให้ทำการคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีคุณสมบัติและความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย โดยทางสมาคมฯ จะทำการเปิดรับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมทดสอบฝีมือจาก 5 ประเภทเกมตามรายชื่อที่ได้ระบุไปข้างต้น เพื่อคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยไปแข่งขันในซีเกมส์ครั้งที่ 30 โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ

 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการแข่งขัน
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ให้ผู้ปกครองโดยชอบธรรม อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
 • นักกีฬาจะต้องมีเวลาและสามารถเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมได้ตามที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกำหนด
 • นักกีฬาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อย่างเคร่งครัด

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาประเภทเกมต่างๆ

TEKKEN 7 (CONSOLE) ประเภทเดี่ยว

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2562
 • คัดเลือกตัวนักกีฬาที่สมาคมฯ ในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2562
 • ผู้ผ่านเข้ารอบ 4 คนสุดท้ายไปแข่งขันคัดเลือกในงาน Thailand Game Expo 2019 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 • หลังจากนั้นนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป

ARENA OF VALOR (AOV) หรือประเทศไทยใช้ชื่อว่า ROV (MOBILE) ประเภททีม

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2562
 • คัดเลือกตัวนักกีฬารอบออนไลน์ วันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2562
 • คัดเลือกตัวนักกีฬารอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่สตูดิโอ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562
 • คัดเลือกตัวนักกีฬารอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สตูดิโอ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
 • หลังจากที่เหลือ 4 ทีม นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป

DOTA 2 (PC) ประเภททีม

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2562
 • คัดเลือกตัวนักกีฬารอบออนไลน์ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562
 • คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาจากดุลยพินิจและผลงานที่ผ่านมาจำนวน 8 ทีมเพื่อเป็นทีมวาง เพื่อนำมาคัดเลือกรวมกับนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบออนไลน์อีก 24 ทีม
 • คัดเลือกตัวนักกีฬารอบ 32 ทีมที่สมาคมฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562
 • คัดเลือกนักกีฬาจนเหลือ 6 คนสุดท้าย เพื่อเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป

MOBILE LEGENDS (MOBILE) ประเภททีม

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2562
 • คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาจากดุลยพินิจและผลงานที่ผ่านมาจำนวน 4 ทีม เพื่อไปคัดเลือกในงาน Thailand Game Expo 2019 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 • คัดเลือกตัวนักกีฬาทั่วไปรอบออนไลน์ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562
 • คัดเลือกตัวนักกีฬาจนเหลือ 16 ทีมสุดท้าย ไปคัดเลือกตัวที่สมาคมฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562
 • คัดเลือกนักกีฬาจนเหลือ 6 คนสุดท้าย เพื่อเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป

STARCRAFT 2 (PC) ประเภทเดี่ยว

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2562
 • คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาจากดุลยพินิจและผลงานที่ผ่านมาจำนวน 4 คนเพื่อวางเป็นตัวหลัก
 • คัดเลือกตัวนักกีฬาทั่วไปรอบออนไลน์ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562
 • คัดเลือกตัวนักกีฬารอบออนไลน์จนเหลือ 8 คนสุดท้าย เพื่อไปรวมกับนักกีฬาอีก 4 คนที่เป็นตัวหลักที่ทางกรรมการได้คัดเลือกไว้
 • คัดเลือกตัวนักกีฬา 12 คนสุดท้าย ที่สมาคมฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562
 • คัดเลือกนักกีฬาจนเหลือ 2 คนสุดท้าย เพื่อเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป

ทั้งนี้การคัดเลือกตัวนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 30 นอกจากตัดสินจากผลงานการแข่งขันแล้ว ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 5 ประเภทเกมเข้ามาร่วมในการคัดเลือกและให้คะแนนกับนักกีฬาที่เข้าทดสอบในครั้งนี้อีกด้วย โดยนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามทีระบุไว้สามารถสมัครเข้าร่วมทดสอบได้ที่ https://register.tesf.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

มีแนะนำขั้นตอนการสมัครตามลิงค์นี้
https://www.tesf.or.th/2973

ขอบคุณที่มา และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TESF

Tags
Show More

BlacKKaT

ความสุขของการเขียน คือคนอ่านสนุกไปกับมัน ^^
Close
Close