Tournament

TESF จัดการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์ประเทศไทยรูปแบบออนไลน์ สนองนโยบายเล่นเกมอย่างปลอดภัยห่างไกล COVID-19

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย จะทำการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์ประเทศไทย โดยสนองนโยบายเล่นเกมอย่างปลอดภัยห่างไกล COVID-19 ด้วยการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โดยชนิดกีฬาที่ถูกเลือกมาจัดการแข่งขันประกอบไปด้วย

 • TEKKEN 7
 • eFootball PES2020
 • DOTA2

Link รับสมัคร https://tesf.or.th/tesc2020/

ระยะเวลาการสมัคร

 • TEKKEN7 : 2-5 เมษายน
 • eFootball PES2020 : 2-20 เมษายน
 • DOTA2 : 2 เมษายน – 11 พฤษภาคม

กำหนดการแข่งขัน

 • วันที่ 2 เมษายน 2563 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
 • วันที่ 5 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อนักกีฬา และเปิดให้แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
 • วันที่ 6 เมษายน 2563 จับฉลากแบ่งสายเกม TEKKEN 7
 • วันที่ 6 – 26 เมษายน 2563 แข่งขันรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์เกม TEKKEN 7
 • วันที่ 27 เมษายน 2563 จับฉลากแบ่งสายเกม PES2020
 • วันที่ 27 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563 แข่งขันรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์เกม PES2020
 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จับฉลากแบ่งสายเกม DOTA 2
 • วันที่ 18 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2563 แข่งขันรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์เกม DOTA 2

คุณสมบัติผู้สมัครแข่งขัน

 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการแข่งขัน
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ให้ผู้ปกครอง โดยชอบธรรมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
 • นักกีฬาจะต้องมีเวลาและสามารถเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม ได้ตามที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกำหนด
 • นักกีฬาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อย่างเคร่งครัด
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • นักกีฬาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ของสมาคมฯ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อย่างเคร่งครัด

***หมายเหตุสำหรับเกม TEKKEN 7*** (วาระเร่งด่วน)

นักกีฬาต้องรับผิดชอบเข้าแข่งตามเวลาของแต่ละกรุ๊ปที่กำหนดดังนี้

 • กรุ๊ปที่ 1 – 6 , 10 , 14 , 18 , 22 เมษายน
 • กรุ๊ปที่ 2 – 7 , 11 , 15 , 19 , 23 เมษายน
 • กรุ๊ปที่ 3 – 8 , 12 , 16 , 20 , 24 เมษายน
 • กรุ๊ปที่ 4 – 9 , 13 , 17 , 21 , 25 เมษายน

ช่วงเวลา 18.30 – 21.30

 • นักกีฬาต้องรับผิดชอบดูแลอินเตอเน็ต , ความเร็ว ความ Lag ของจนเองตลอดกรุ๊ปที่แข่ง จำเป็นต้องทำการทดสอบอินเตอเน็ตเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนแข่งขัน
 • เมื่อนักกีฬาทราบคู่แข่งตนเองแล้ว กรุณาทำการทดสอบระบบอินเตอเน็ตด้วยตนเองก่อนแข่งขัน และทดสอบกับคู่แข่งของตน
 • Connection Bar ของเกมจะต้องเสถียรที่ 4-5ขีด
 • แข่งขันบนระบบ PC เท่านั้น
 • ชุดตัวละครปรับเป็น Default
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • การแข่งขันเกม TEKKEN 7 แต่ละกลุ่มทาง Community จะเป็นผู้ดูแลนักกีฬาในแต่ละกลุ่มโดยมีคอมมูนิตี้ดังนี้
 • FightClubTH
 • PlugFightClub
 • Mystics
 • Spectre Esport

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TESF

Tags
Show More

BlacKKaT

ความสุขของการเขียน คือคนอ่านสนุกไปกับมัน ^^
Close
Close