Guide

A:IR : รายละเอียดสกิลของอาชีพ Mystic

สวัสดีครับอีกหนึ่งอาชีพในเกม A:IR ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Mystic โดยอาชีพนี้ จะคอยเป็นผู้สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ร่วมทีม แต่ใช่ว่าอาชีพนี้จะอ่อนแอนะครับ เพราะ Mystic มีทักษะในการเอาตัวรอดที่น่าสนใจ เราลองไปทำความรู้จักกับทักษะต่างๆ ของอาชีพนี้กันเลยครับ

สำหรับ Mystic ผู้อ่อนโยนนั้น จะทำหน้าที่สนับสนุนเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี โดยความสามารถของอาชีพนี้จะแตกต่างกันสิ้นเชิง คือประเภทหนึ่งจะเน้นการสนับสนุนเป็นหลัก ทำให้หากต่อสู้คนเดียวจะค่อนข้างยาก แต่อีกประเภทกลับมีความสามารถในการโจมตีที่น่าสนใจครับ

สกิลสำหรับสายสนับสนุน

รูปแบบการโจมตีปกติ

 • Vine of Remedy ฟื้นฟู 30% แก่พรรคพวก ทุกๆ 0.5 วินาที และมอบผลการผลิบาน ซึ่งจะเพิ่มการสร้างความเสียหาย 4% ทุก 1 วินาที ซ้อนทับสูงสุด 5 ครั้ง
 • Spiritual Bird ปล่อยจิตวิญญาณของนก ในทิศทางครอสแอร์ เมื่อบินทะลุศัตรู จะสร้างความเสียหาย 50% แต่ถ้าบินทะลุพรรคพวก จะฟื้นฟู 50% จากพลังโจมตีสูงสุด เมื่อใช้อีกครั้ง จิตวิญญาณของนกจะหายไปทันที พร้อมกับเพิ่มปริมาณความเสียหายกับพรรคพวก 5 คน ในระยะ 7 เมตร เป็นระยะเวลา 5 วินาที ฟื้นฟูพลังชีวิต 450% ของพลังโจมตีสูงสุด และสร้างความเสียหายแก่ศัตรู 200%

สกิลทักษะ

 • Starlight Essence ฟื้นฟู 250% ของค่าพลังโจมตี แก่พรรคพวกที่กำหนด และทำให้เกิดผลเมล็ด ที่จะทำให้ฟื้นฟูต่อเนื่อง 30% ทุกๆ 2 วินาที เป็นเวลา 10 วินาที หากไม่มีพรรคพวก จะเป็นการฟื้นฟูตนเอง
 • Restraining Vine ให้ผลกักกันศัตรู 3 ตัว ในระยะ 3 เมตร รอบตัวเป็นเวลา 6 วินาที และมอบความเสียหายทางธรรมชาติ 80% ทุกๆ 2 วินาที แม้ว่าทักษะนี้จะส่งผลหลายคน แต่ความเสียหายจะไม่ถูกแบ่ง
 • Petal ยกเลิกสถานะขยับไม่ได้ทั้งหมด และขึ้นกลีบดอกไม้ยักษ์ เพื่อเพิ่ม Movement Speed 50% เป็นเวลา 5 วินาที ระหว่างที่อยู่บนกลีบดอกไม้ เมื่อกดใช้ทักษะอีกครั้งจะเป็นการสร้างความเสียหายทางธรรมชาติ 150% แก่ศัตรู 3 คน และทำให้ติดสถานะ แอร์บอร์น
 • Meditate ฟื้นฟู 10% ของพลังธรรมชาติสูงสุด ทุกๆ 1 วินาที เป็นเวลา 5 วินาที
 • Dwelling Moonlight สร้างความเสียหายทางแสง 20% แก่ศัตรู 3 คน ในระยะ 1 เมตร เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่กำลังร่ายสกิลที่ติดคริติคอล สกิลจะถูกยกเลิกทันที และมอบผล Dawn แต่หากเป็นบอส จะทำให้ชะงักเท่านั้น ทุกจำนวนของการทับซ้อน Afterglow ของพวกศัตรูที่ถูกคริติคอล อานุภาพของสกิลจะเพิ่มขึ้นทีละ 23.37%
 • Dandelion Seed ขึ้นขี่ Dandelion Seed และ Evade การโจมตีทั้งหมด และยกเลิกสถานะช็อคทั้งหมดที่ติดตัวอยู่
 • Poison Swarm ส่ง Poison Swarm ไปทางเป้าหมาย สร้างความเสียหายทางธรรมชาติ 15% มอบผลเพิ่มความเสียหายทางธรรมชาติ 10% และความเสียหายทางธรรมชาติ 40% แก่ศัตรู 3 คน ในระยะ 2 เมตร ทุก 1 วินาที โดย Poison Swarm จะติดอยู่ที่เป้าหมายเป็นเวลา 10 วินาที โดยค่าความเสียหายจะไม่ถูกแบ่ง แม้โจมตีหลายเป้าหมาย
 • Essence Binder ลดความเสียหายทางเวท 30% และดูดซับความเสียหาย 350% เป็นระยะเวลา 30 วินาที แก่พรรคพวก พรรคพวกที่ได้รับทักษะนี้จะไม่สามารถได้รับอีกภายในเวลา 20 วินาที
 • Purifying Wind ใช้ลมพัดผลเสียเปรียบทั้งหมดของพรรคพวกในระยะ 3 เมตร
 • Nature’s Protection มอบผลเถาวัลย์ไม้แก่พรรคพวกทั้งหมด และดึงมาไว้หน้าตัวเอง ผลดังกล่าว จะต้านทานสถานะช็อค และผลเสียเปรียบทั้งหมดเป็นเวลา 3 วินาที
 • Summon Spirit เรียกวิญญาณออกมา 2 ตัว เพื่อโจมตีเป้าหมาย วิญญาณจะอยู่เป็นเวลา 50 วินาที และเมื่อโจมตีติดคริติคอลจะสร้างความเสียหายกายภาพ 20%
 • Emerald Wind สร้างความเสียหายทางธรรมชาติ 75% แก่ศัตรู 10 คน ในรัศมีโดยรอบ 10 เมตร ทุก 0.5 วินาที เป็นเวลา 4 วินาที และมอบผล Knock Back พรรคพวกที่อยู่ในรัศมีทักษะจะได้รับการฟื้นฟู 200% แม้ว่าทักษะนี้จะโจมตีหลายเป้าหมาย แต่ค่าความเสียหายจะไม่ถูกแบ่ง

สกิลสำหรับสายโจมตี

รูปแบบการโจมตีปกติ

 • Fine Light สร้างความเสียหายทางแสง 25% ทุก 0.5 วินาที หากเข้าเป้าจะเพิ่มอานุภาพครั้งละ 23.37%
 • Starlight ปล่อยพลังงานใส่เป้าหมาย 2 ครั้งเพื่อสร้างความเสียหาย 10% และมอบผล Afterglow ซึ่งจะทำให้ได้รับผลจาก Radience เพิ่มขึ้น 23.37% ต่อการทับซ้อน ทับซ้อนมากสุด 10 ครั้ง

สกิลทักษะ

 • Pentasteller สร้างความเสียหายด้วยแสง ครั้งละ 50% จำนวน 5 ครั้ง ให้แก่ศัตรู 5 คน ในระยะ 10 เมตร โดยจะติดผล แสงสายัณฑ์ โดยถ้าเกิดการทับซ้อน จะเพิ่มขึ้น 23.37% แต่หากโจมตีเข้าเป้า จะลดผลทับซ้อนของแสงสายัณฑ์ลงทีละ 1 การทับซ้อน
 • Glimmering Whirlwind ใช้สายลมพัดผ่านศัตรูในทิศทางครอสแอร์ และสร้างความเสียหายทางแสง 70% หากติดคริติคอล จะมอบผล Afterglow 2 อัน ซึ่งจะทำให้ได้รับผลจาก Radience เพิ่มขึ้น 23.37% ต่อการทับซ้อน ทับซ้อนมากสุด 10 ครั้ง นอกจากนี้ยังมอบผล Knock Back
 • Shimmerling Light ใช้อานุภาคแห่งแสงกระแทกใส่ศัตรู 5 ครั้ง สร้างความเสียหาย 20% หากติดคริติคอล จะมอบผล Afterglow 2 อัน ซึ่งจะทำให้ได้รับผลจาก Radience เพิ่มขึ้น 23.37% ต่อการทับซ้อน ทับซ้อนมากสุด 10 ครั้ง
 • Sunrise สร้างความเสียหาย 50% แก่ศัตรู 3 คน ในระยะ 2 เมตร ทุก 0.5 วินาที เป็นเวลา 10 วินาที หากติดคริติคอล จะมอบผล Afterglow ซึ่งจะทำให้ได้รับผลจาก Radience เพิ่มขึ้น 23.37% ต่อการทับซ้อน ทับซ้อนมากสุด 10 ครั้ง และลด Movement Speed 80% เป็นเวลา 2 วินาที แม้ทักษะนี้จะโจมตีหลายเป้าหมาย แต่ค่าความเสียหายจะไม่ถูกแบ่ง
 • Dwelling Moonlight สร้างความเสียหายทางแสง 20% แก่ศัตรู 3 คน ในระยะ 1 เมตร เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่กำลังร่ายสกิลที่ติดคริติคอล สกิลจะถูกยกเลิกทันที และมอบผล Dawn แต่หากเป็นบอส จะทำให้ชะงักเท่านั้น ทุกจำนวนของการทับซ้อน Afterglow ของพวกศัตรูที่ถูกคริติคอล อานุภาพของสกิลจะเพิ่มขึ้นทีละ 23.37%
 • Dandelion Seed ขึ้นขี่ Dandelion Seed และ Evade การโจมตีทั้งหมด และยกเลิกสถานะช็อคทั้งหมดที่ติดตัวอยู่
 • Sunlight สร้างความเสียหายทางแสง 150% และมอบผล Faint เป็นเวลา 2 วินาที และมอบผล Afterglow ซึ่งจะทำให้ได้รับผลจาก Radience เพิ่มขึ้น 23.37% ต่อการทับซ้อน ทับซ้อนมากสุด 10 ครั้ง
 • Essence Binder ลดความเสียหายทางเวท 30% และดูดซับความเสียหาย 350% เป็นระยะเวลา 30 วินาที แก่พรรคพวก พรรคพวกที่ได้รับทักษะนี้จะไม่สามารถได้รับอีกภายในเวลา 20 วินาที
 • Purifier ลบบัฟเป้าหมาย และศัตรูที่อยู่รอบๆ ออกทั้งหมด
 • Sunshine เรียกแสงสว่างมารอบตัว และทำการรีเซ็ท Cooldown ของทักษะ Radience ที่มี cooldown 100% 1 ครั้ง แต่ใช้ไม่ได้กับทักษะ Daybreak
 • Radient Whisper สร้างความเสียหายทางแสง 160% หลังจาก 0.75 วินาที บริเวณใจกลางพื้นที่ที่กำหนดรัศมี 6×2 เมตร และมอบผล Stagger รวมถึงมอบผล Afterglow ซึ่งจะทำให้ได้รับผลจาก Radience เพิ่มขึ้น 23.37% ต่อการทับซ้อน ทับซ้อนมากสุด 10 ครั้ง
 • Daybreak กระแทกศัตรู 10 คนในรัศมี 10 เมตร จำนวน 5 ครั้ง สร้างความเสียหายทางแสง 100% ทุก 1 วินาที หากติดคริติคอล จะมอบผล Afterglow 2 อัน ซึ่งจะทำให้ได้รับผลจาก Radience เพิ่มขึ้น 23.37% ต่อการทับซ้อน ทับซ้อนมากสุด 5 ครั้ง และมอบผล Faint เป็นระยะเวลา 4 วินาที

เป็นยังไงกันบ้างครับ กับข้อมูลสกิลอาชีพ Mystic อาชีพเดียวที่สามารถคอยช่วยเหลือ และสนับสนุนเพื่อนๆ ร่วมทีม นอกจากนี้ยังสามารถใช้พลังแห่งแสงในการโจมตีได้อย่างรุนแรงอีกด้วย สำหรับอาชีพอื่นๆ เดี๋ยวทางเราจะรีบนำข้อมูลมาเสนอ ติดตามกันไว้ดีๆ นะครับ

Tags
Show More

BlacKKaT

ความสุขของการเขียน คือคนอ่านสนุกไปกับมัน ^^
Close
Close