PRINCESS BEJARATANA ARENA ESPORTS ธนาคารออมสิน

  • eSport

    ธนาคารออมสิน เปิดตัวสนามแข่งขัน “PRINCESS BEJARATANA ARENA ESPORTS”

    นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง ตามกลยุทธ์ Sport Strategy ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารไปยังกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่เด็ก เยาวชน วัยทำงาน จนถึงผู้สูงวัย โดยที่ผ่านมามีการสนับสนุนกีฬาหลากหลายประเภททั้งกีฬา และล่าสุดนี้สนับสนุนจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ต

    Read More »
Close
Close