Huawei

  • Tech

    Microsoft นำโน้ตบุ๊คของ Huawei กลับมาวางขายในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง

    ไมโครซอฟท์ สโตร์นำโน้ตบุ๊คของหัวเว่ยกลับมาวางขายทางช่องทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง โดยทางไมโครซอฟท์ได้กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่าบริษัทได้ทำการประเมินในส่วนของตัวข้อฎหมาย และจะยังคงทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊คของหัวเว่ยที่มีอยู่ในคลังผ่านทางไมโครซอฟท์ สโตร์ต่อไป

    Read More »
Close
Close