Tournament

พบกับการดวลเดือดครั้งใหม่ในรายการ RoV Valor Tournament 2020

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด (“การีนา”) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเกมมือถือออนไลน์ชื่อ Arena of Valor (“AoV” หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “RoV”) ภายใต้ชื่อ “Valor Tournament 2020” โดยมีรายละเอียดกฎและกติกาการแข่งขันในกิจกรรมดังต่อไปนี้

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเป็นอันดับที่ 1 – 4 จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้:

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท สาขาใดก็ได้ที่ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท  พร้อมทั้งเงินรางวัล 50,000 บาท และคูปองในเกม RoV 30,000 คูปอง ต่อทีม โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับทุนการศึกษาภายใน 3 ปีหลังจากประกาศรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ รายละเอียดตามด้านล่างนี้

 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับ เงินรางวัล 20,000 บาท และคูปองในเกม RoV 30,000 คูปอง ต่อทีม
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาทและคูปองในเกม RoV 30,000 คูปอง ต่อทีม
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 จะได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท และคูปองในเกม RoV 30,000 คูปอง ต่อทีม

*ในกรณีที่ผู้ชนะการแข่งขันได้รับรางวัลเป็นคูปองในเกม RoV ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันดังกล่าวในบัญชีผู้ใช้งาน (OPEN ID) ที่ลงทะเบียนในขณะสมัครเข้าแข่งขัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวคือ โค้ช และผู้จัดการทีม เท่านั้น

*หากภายหลังมีการตรวจสอบพบว่าทีมที่ชนะการแข่งขันไม่ว่าในอันดับใดก็ตามได้ทำผิดกฎกติกาการแข่งขัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ชนะการแข่งขันที่ฝ่าฝืนกฎกติกาดังกล่าวแพ้และตัดสิทธิ์ในการเข้ารับรางวัลในทันที รวมถึงกำหนดให้ผู้ชนะการแข่งขันในลำดับถัดๆ ไปเป็นผู้ชนะการแข่งขันในตำแหน่งที่ถูกตัดสิทธิ์แทน ทั้งนี้ ในกรณีที่รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ว่างลง การีนามีสิทธิจัดการแข่งขันและ/หรือดำเนินการใดๆ ในการหาผู้ชนะในอันดับดังกล่าวขึ้นใหม่ต่อไป โดยรูปแบบการหาผู้ชนะในอันดับดังกล่าวให้เป็นไปตามที่การีนาเห็นควร

ตารางการแข่งขันรายการ RoV Valor Tournament 2020 แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

การแข่งขันในรอบออนไลน์ (ตามจำนวนทีมที่สมัครเข้ามา)

 • คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 1 : วันที่ 9 มีนาคม 2563
 • คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 2 : วันที่ 10 มีนาคม 2563
 • คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 3 : วันที่ 11 มีนาคม 2563
 • คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 4 : วันที่ 12 มีนาคม 2563
 • คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 5 : วันที่ 16 มีนาคม 2563
 • คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 6 : วันที่ 17 มีนาคม 2563
 • คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 7 : วันที่ 18 มีนาคม 2563
 • คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 8 : วันที่ 19  มีนาคม 2563

การแข่งขันในรอบออฟไลน์ (รอบ 16 ทีมสุดท้าย)

**เมื่อผ่านเข้ารอบออฟไลน์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง Customer Service (CS) ที่เบอร์ติดต่อ 02-1189193

 • รอบคัดเลือก 16 ทีมสุดท้าย : วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563

ลงทะเบียนการแข่งขัน คลิกที่นี่

โดยสามารถติดตามรายละเอียดสถานที่จัดการแข่งขันในรอบออฟไลน์ได้ที่ Facebook เพจ Garena RoV Thailand

*วันและเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เพจ Garena RoV Thailand

Tags
Show More

BlacKKaT

ความสุขของการเขียน คือคนอ่านสนุกไปกับมัน ^^
Close
Close