Event

พบกับการประกวดคอสเพลย์ AIS eSports Cosplay Championship 2020 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท

รูปแบบกิจกรรม

เป็นกิจกรรมการประกวดแต่งกายคอสเพลย์แบบเดี่ยว โดยจำกัดเฉพาะตัวละครจากเกมเท่านั้น ผู้ประกวดทุกคนจะมีเวลาไม่เกิน 60 วินาที บนเวที สำหรับการนำเสนอความเป็นตัวละครนั้น ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้เพลงประกอบหรือวีดิทัศน์ที่นำมาเอง (ทางงานจะมีเพลงกลางของการประกวด เพื่อความเสมอภาคในการนำเสนอตัวละคร)

AIS eSports Cosplay Championship 2020

ประเภทของการประกวด

การประกวดคอสเพลย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ผู้ประกวดจะต้องเลือกลงประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ (พิจารณาจากเพศสภาพหรือเผ่าพันธุ์ของตัวละครจากเกมที่เลือกประกวด ไม่ใช่เพศของผู้สมัคร)

 • ตัวละครชาย Male Champion
 • ตัวละครหญิง Female Champion
 • ตัวละครสัตว์ประหลาดและหุ่นยนต์ Monster & Mechanic Champion

รางวัลการประกวด

การประกวดแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภทแต่ละประเภทมี 3 รางวัล และมีรางวัลที่พิจารณารวมจากผู้ประกวดอีก 2 รางวัลพิเศษ ดังนี้

 • ประเภทตัวละครชาย Male Champion
  – รางวัลชนะเลิศ Male Champion จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
  – รางวัลชมเชย Male Champion จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
 • ประเภทตัวละครหญิง Female Champion
  – รางวัลชนะเลิศ Female Champion จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
  – รางวัลชมเชย Female Champion จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
 • ประเภทตัวละครสัตว์ประหลาดและหุ่นยนต์ Monster & Mechanic Champion
  – รางวัลชนะเลิศ Monster & Mechanic Champion จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
  – รางวัลชมเชย Monster & Mechanic Champion จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ ขวัญใจทีมงาน Gift Set จาก AIS จำนวน 1 รางวัล (พิจารณารวมจากผู้ประกวดทุกคน)
 • รางวัลพิเศษ Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท (พิจารณารวมจากผู้ประกวดทุกคน)

**หมายเหตุ** รางวัลที่เป็นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และจะได้รับหลังจากจบการประกวดประมาณ​45 วัน

วิธีการสมัครเข้าประกวด

 • สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 23:59 น.
 • รับสมัครหน้างาน ณ จุดรายงานตัวของผู้ประกวด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น.
AIS eSports Cosplay Championship 2020

เงื่อนไขที่ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องรับทราบ

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด
 • ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอตัวละครบบนเวทีให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครนั้น ๆ ต่อหน้าคณะกรรมการ
 • ทีมงานขอสวนสิทธิ์สำหรับชุดคอสเพลย์ที่เคยได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดในรายการอื่นๆ ไม่สามารถลงประกวดได้
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณีมีข้อร้องเรียนภายหลังการตัดสิน หากเสร็จสิ้นการประกวดเกิน 7 วันไปแล้ว

กติกาการประกวด

 • ชุดคอสเพลย์ของตัวละครที่ใช้ประกวดจะต้องอ้างอิงมาจากตัวละครในเกมเท่านั้น
 • ชุดคอสเพลย์จะต้องอ้างอิงตามต้นฉบับอย่างเป็นทางการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมให้ต่างจากต้นฉบับ
 • ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงหรือสร้างตัวละครขึ้นมาเองเพื่อเข้าประกวด
 • ชุดคอสเพลย์สามารถใช้วัสดุได้ทุกรูปแบบ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง
 • ชุดคอสเพลย์ ต้องไม่มีการเปิดเผยร่างกายล่อแหลมทางเพศจนเกินไป หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย
 • ผู้ประกวดมีเวลา 60 วินาทีบนเวที ในการแสดงท่าทางให้เข้าถึงบทบาทของตัวละคร
 • ผู้เข้าประกวดจะสามารถเลือกประเภทของการประกวดได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ บัตรประชาชน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
 • ผลการตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รูปแบบการให้คะแนน

แบ่งการให้คะแนนเป็น 3 หมวด รวม 100 คะแนน

 • รายละเอียดความปราณีตของชุดคอสเพลย์และการเมคอัพ ตรงตามตัวละครต้นฉบับ 40 คะแนน
 • การสื่อความให้กรรมการและผู้ชมเข้าใจถึงตัวละครนั้น ๆ บนเวที 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอตัวละครบนเวที 20 คะแนน
AIS eSports Cosplay Championship 2020
Tags
Show More

ZixthKenz

ไลฟ์สตรีมเล่นเกมทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ส่วน เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 13.00 น. อย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับ
Close
Close