Tournament

เตรียมพบกับการต่อสู้ครั้งใหม่ใน AIS eSports Blade&Soul Legends Arena

รายละเอียด

การแข่งขันเกม Blade&Soul ระดับประเทศ เฟ้นหา 4 ทีมสุดแกร่ง ไปแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท ที่งาน Thailand Game EXPO 2020 @Bitec Bangna

ของรางวัล

AIS eSports Blade&Soul Legends Arena

ทุกคนที่ลงสมัครแข่งขันจะได้รับรางวัล

 • กล่องอาวุธลวงตาทานตะวัน x 1
 • อัญมณี หินพิทักษ์ทะเลสาบ x 1
 • อัญมณี กรุฮงมุน ป 1
 • คริสตัลหินโซล x 200
 • คริสตัลหินจันทรา x 20

กำหนดการแข่งขัน

 • จำกัดจำนวนทีม : 256 ทีม
 • เปิดรับสมัคร : วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 01.00 น.
 • ปิดรับสมัคร : วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 23.59 น.
 • จับสายการแข่งขัน : วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 20.00 น.
 • Round 1 : วันที่ 18 ธ.ค. 2562 เวลา 20.00 น.
 • Round 2 : วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 20.00 น.
 • Round 3 : วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 20.00 น.
 • Round 4 : วันที่ 8 ม.ค. 2563 เวลา 20.00 น.
 • Round 5 : วันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 20.00 น.
 • Round 6 : วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 20.00 น.
 • Offline : 2 ก.พ. 2563 @ Bitec Bangna

เงื่อนไขการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยตามบัตรประชาชน
 • จำกัดผู้เล่นแต่ละทีม 3 คน และ สามารถมีตัวสำรอง 1 คน
 • ตัวละครที่ลงทะเบียนต้องมีเลเวล 45 ขึ้นไป
 • อนุญาตให้สามารถใช้ทุกคลาสใช้แข่งขันได้
 • ในแต่ละจะไม่สามารถใช้คลาสซ้ำกันได้
 • ตัวละครที่ใช้ลงแข่งขัน ต้องมีชื่อ และ คลาสตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
 • เมื่อสมัครแล้วหัวหน้าทีมต้องเข้าห้อง Discord ของการแข่งขัน https://discord.gg/qbTngw
 • หัวหน้าทีมต้องเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นชื่อทีม เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อ

รอบออนไลน์แข่งขันในระบบ Single Elimination

 • Tag Match (3v3) สามารถใช้ทุกคราสแข่งขันได้โดยไม่ซ้ำกันภายในทีม
 • Round 1 – Round 2 แข่งขันแบบ Best of 1
 • Round 3 – Round 6 แข่งขันแบบ Best of 3
 • รอบออฟไลน์ อัพเดท เร็วๆนี้

รอบออนไลน์แข่งขันในระบบ Single Elimination

 • ผู้เล่นทั้งสองทีมจะต้องทำการนัดเวลาเพื่อทำการแข่งขันภายในวันที่ทางทีมงานกำหนดไว้
 • ผู้เล่นทั้งทีม ต้องทำการนัดแข่งขัน และ ส่งผลการแข่งขันไม่เกินเวลา 23.00 น.
 • เวลากลางในการแข่งขัน คือ เวลา 20.00 น. ของทุกวันที่มีการแข่งขัน หากทั้งสองทีมไม่สามารถแข่งขันในเวลาดังกล่าวได้ สามารถเลื่อนการแข่งขันออกไปได้ แต่ต้องอยู่ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทีมงานได้กำหนดให้แข่งขัน และต้องได้รับการยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย
 • การนัดเวลาการแข่งขันหรือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน จะต้องมีหลักฐานการสนทนาจากช่องทางต่าง ๆ เช่น แชททาง Discord, Facebook หรือ ภายในเกมเป็นต้น
 • กรณีมีทีมส่งชนะบายแต่ได้รับการทักท้วงจากฝ่ายตรงข้าม จะมีพิจารณาจากหลักฐานและใช้ดุลพินิจของทีมงานการจัดการแข่งขัน
 • คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาการสนทนา

 • ห้ามสนทนากับฝ่ายตรงข้ามในเชิง ดูถูก พูดสบถ คำหยาบ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อทั้งสองฝ่าย
 • ห้ามใช้การสนทนาที่พาดพิงต่อ บุพการี การเมือง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

กฎเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันที่ต้องรู้

 • ผู้เล่นที่เข้าแข่งขัน ต้องใช้ ID ของตนเองในการแข่งขันเท่านั้น โดยจะยึดตามชื่อตัวละครและอาชีพของ ID ผู้เล่นที่ลงทะเบียนการแข่งขัน
 • ไม่อนุญาตให้มีการนำผู้เล่นที่ไม่มีในรายชื่อที่ลงสมัครมาทำการเข้าแข่งขันเด็ดขาด หากตรวจสอบพบหลักฐานทีมแข่งดังกล่าวและทีมที่แข่งขันแทนจะถูกปรับแพ้และหมดสิทธิ์ทำการแข่งขันทันที
 • หากทีมงานพบว่าชื่อตัวละครเป็นชื่อที่ผิดกฎกติกาของเกมตั้งไว้ จะถูกลงโทษตามกฎกติกาของเกมและถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในทันที
 • ห้ามผู้แข่งขันใช้ประโยชน์จาก Bug ต่างๆ ในเกม เพื่อหาผลประโยชน์ใดๆ หากทีมงานตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
 • เมื่อทำการสมัครลงแข่งขันแล้ว ห้ามผู้เล่นทำการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นอันขาด และหากมีการตรวจสอบพบชื่อไม่ตรงกับที่สมัครไว้ ทีมแข่งขันที่มีสมาชิกดังกล่าวจะถูกปรับแพ้โดยปริยาย
 • หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีผู้เล่นคนใด มีรายชื่อเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 1 ทีม ทีมงานจะตัดสิทธิ์ทีมที่มีผู้เล่นคนดังกล่าวอยู่ และออกจากการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านควรปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่ดี มีน้ำใจ ไม่ทำการเยาะเย้ยหรือทำการยั่วยุใด ๆ ต่อกันทั้งสิ้นและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการไม่มีสปิริตต่อการแข่งขันหรือหากมีการปฎิบัติตนที่ไม่เหมาะสม ทีมงานมีสิทธิ์พิจารณาลงโทษได้ตามความเหมาะสม บทลงโทษสูงสุดคือตัดสิทธิ์การแข่งขัน
 • กรณีผู้ร่วมงานหรือผู้เข้าแข่งขันทีมใดที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือยุยงส่งเสริมให้เกิดเหตุภายในงาน อันก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าในทางใดก็ตามต่องาน สำหรับทีมแข่งขันที่ก่อเหตุนั้นทีมงานจะตัดสิทธิ์การแข่งขันทุกรายการตลอดทั้งปี ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น อีกทั้งบริษัท การีนา ออนไลน์ ประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบในปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว และทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ก่อเหตุหรือผู้เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
 • ทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องขึ้นรับรางวัลบนเวที จะต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 3 คน หากทีมใดมีสมาชิกในทีมไม่ครบตามที่กำหนด ทีมงานถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลนั้นๆ
 • การตัดสินของทีมงานถือว่าสิ้นสุด

กฎกติกาเพิ่มเติมสำหรับรอบออฟไลน์

 • ผู้แข่งขันต้องรายงานตัวและอยู่ในบริเวณพื้นที่ทีมงานกำหนดให้ ก่อนทำการแข่งขันในแต่ละนัด 30 นาที
 • ทีมแข่งขันจะต้องมีผู้เป็นกัปตันทีมและแจ้งยืนยันตนต่อกรรมการที่ควบคุมการแข่งให้ทราบ หากมีปัญหาเกิดขึ้นทางกัปตันทีมจะเป็นตัวแทนทีมในการประสานงานต่าง ๆ เท่านั้น
 • รายชื่อทีมที่อยู่ด้านบนในตารางประกบคู่แข่งขันจะอยู่ฝ่ายน้ำเงินและเป็นผู้ชวนเข้าห้องแข่งขันเสมอ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาในการ Set up อุปกรณ์ก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้งเป็นเวลา 15 นาทีเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ลงโปรแกรม หรือไดรเวอร์ในช่วงเวลานี้ ยกเว้นแต่ผู้จัดจะอนุญาต)
 • หากพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องแข่งขัน ผู้เล่นจะได้รับอีก 10 นาที เพื่อให้ทีมงานทำการตรวจสอบและแก้ไขให้
 • สำหรับการแข่งขันในรูปแบบ Best of 3 ขึ้นไป หลังจากแข่งขันให้ครบ 2 คะแนน และ 4 คะแนน ทีมงานจะให้เวลาผู้เข้าแข่งขันหยุดพัก 5 นาที
 • หากทีมใดฝ่าฝืน หยุดพักเกินกว่าเวลาที่ทีมงานกำหนด ทีมงานการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์พิจารณาปรับทีมดังกล่าวแพ้ 1 win ทั้งนี้ทีมงานผู้จัดการแข่งขันจะพิจารณาความตามความเหมาะสม และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีเปลี่ยนตัวผู้เล่น จะต้องแจ้งทีมงานจัดการแข่งขัน อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขันและต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่ออยู่ในทีมเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอย่างไรก็ตามอาจจะสามารถเปลี่ยนได้หากเกิด กรณีพิเศษซึ่งทางผู้จัดงานเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีไป
 • ทีมงานการจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่อยู่นอกเหนือรายชื่อที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาเข้าแข่งขันแทนโดยเด็ดขาด!!
 • แต่ละทีมมีสมาชิกขั้นต่ำ 3 คน แบ่งเป็นผู้เล่นหลัก 3 คน ผู้เล่นตัวสำรอง 1 คน (ไม่จำเป็นต้องมีตัวสำรอง)
 • คำเตือน!! ID ที่ทีมงานเตรียมให้แต่ละทีม ห้ามนำไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์โดยเด็ดขาด!!

**หากมีการตรวจพบว่าผู้ใดฝ่าฝืน ID ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด จะถูกแบนถาวรทันที และผู้กระทำผิดจะถูกห้ามเข้าแข่งขันเป็นเวลา 1 ปี

กฏการแต่งกายสำหรับรอบออฟไลน์

 • อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด เสื้อคอปก เสื้อเชิ้ต ปิดบังสัดส่วนของร่างกาย
 • กำหนดให้ใส่ กางเกงขายาว และ รองเท้าหุ้มส้น
 • ไม่อนุญาตให้ใส่ เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ในการเข้าแข่งขัน
 • ในกรณีแต่งกายไม่ถูกต้องตามกฏกติกา ทีมงานสามารถพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม อาจจะถึงขั้นตัดสิทธิ์การแข่งขันได้

กฏเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมช่วยเล่น

 • ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้โปรแกรมช่วยเล่นประเภท MOD ทุกชนิด หรือใช้งานโปรแกรมซอฟแวร์ Macro ใดๆ ระหว่างเล่นเกม เช่น โปรแกรม X-Mouse, Macro Recorder, Macro Gamer เป็นต้น ถ้าหากทีมงานทำการตรวจสอบพบการใช้โปรแกรมช่วยเล่น หรือพฤติกรรมของการดัดแปลงไฟล์เพื่อประโยชน์ในการเล่นเกม จะถูกลงโทษทันที
 • ในรอบออฟไลน์ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำอุปกรณ์ของตัวเองมาใช้ในการแข่งขันได้ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานจัดการแข่งขัน และห้ามดาวน์โหลดซอฟแวร์อื่น ๆ มาใช้งาน นอกจากที่ทางทีมงานจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้เท่านั้น

กฎเกี่ยวกับการหลุด , Bug

 • กรณีตัวละครหลุดออกจากเกมหรือเกมค้าง ทีมงานจะให้ทำการแข่งใหม่ใน Win ดังกล่าวอีกครั้ง
 • กรณีตัวละครไม่สามารถทำการแข่งขันต่ออันเนื่องจากความประมาทของผู้เล่นเอง เช่น กดปุ่มปิดเครื่อง,ปิดหน้าจอ ฯ ผู้แข่งขันที่เหลือจะต้องทำการแข่งขันต่อจนจบเกม
 • กรณีพิเศษจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ หากเกิดการหลุดออกจากเกมและขึ้นผลเป็นนับคะแนน ทีมงานจะให้ทำการรีแมตช์แข่งขันใน win ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่เครื่องที่ใช้แข่งขันของผู้เล่นมีอาการผิดปกติ ให้รีบยกมือเพื่อแจ้งให้กรรมการทราบทันที
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใดๆจากบัคของเกม หากตรวจสอบพบ จะต้องออกจากการแข่งขันทันที

หมายเหตุเพิ่มเติม

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกฎกติกาต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้เล่นจำเป็นต้องศึกษากฎกติกาการแข่งขันอย่างละเอียด ไม่สามารถใช้เพื่อเป็นข้ออ้างหรือประท้วงสิทธิ์ โดยมีสาเหตุเกิดจากการไม่ศึกษากฎกติกาการแข่งขันได้ หากเกิดปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของทีมงานเป็นสิทธิ์ถือเป็นที่สิ้นสุด

Tags
Show More

BlacKKaT

ความสุขของการเขียน คือคนอ่านสนุกไปกับมัน ^^
Close
Close