News

EXE ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมรณรงค์ เว้นระยะปลอดภัย กับ SocialDistance

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID-19 บริษัท Electronics Extreme ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์ ผ่านการสื่อสารด้วยโลโก้ ของ EXE  ที่เว้นระยะห่างออกจากกัน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด และร่วมกัน #เว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการรักษาระยะห่างจากผู้อื่นตามสถานที่ชุมชน 1-2 เมตร เพื่อร่วมกันลดความเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

และเพื่อความปลอดภัยในช่วงนี้อยากให้เหล่าบรรดาเกมเมอร์ทั้งหลาย งดกิจกรรมที่ต้องออกจากบ้านหรืออยู่กับผู้คนจำนวนเยอะๆ แนะนำให้อยู่บ้านเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลงหรือ Work from Home อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ตรวจเช็คอาการของตนเองและคนในครอบครัวด้วย หากมีไข้หรืออาการคล้ายติดเชื้อ COVID-19 ให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราและท่านจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ไปด้วยกัน 

Tags
Show More

BlacKKaT

ความสุขของการเขียน คือคนอ่านสนุกไปกับมัน ^^
Close
Close